Hjúkrunarheimili á landsvísu

Á vef Landlæknisembættisins má finna ítarlegan lista yfir þau hjúkrunar -og dvalarheimili sem starfrækt eru á landsvísu. 

Ás, dvalar-og hjúkrunarheimili Hveragerði 

Barmahlíð, dvalarheimili  Reykhólahreppi

Blesastaðir hjúkrunarheimili, Selfossi

Brákarhlíð hjúkrunar-og dvalarheimili, Borgarnesi 

Dalbær heimili aldraðra, Dalvík

Droplaugarstaðir hjúkrunarheimili, Reykjavík

Dvalarheimili aldraðra Stykkishólmi

Eir hjúkrunarheimili, Reykjavík

Fellaskjól hjúkrunar-og dvalarheimili, Grundarfirði

Fellsendi dvalar-og hjúkrunarheimili, Búðardal

Grenilundur sambýli aldraðra, Grenivík

Grund dvalar-og hjúkrunarheimili, Reykjavík

Hamrar hjúkrunarheimili, Mosfellsbæ

Víðihlíð hjúkrunardeild, Grindavík

Berg hjúkrunarheimili, Bolungarvík

Hjallatún dvalarheimili, Vík 

Hlíð hjúkrunar-og dvalarheimili, Akureyri

Hlévangur hjúkrunarheimili, Reykjanesbæ

Hornbrekka hjúkrunar-og dvalarheimili, Ólafsfirði

Hrafnista, Hafnarfirði

Hrafnista, Kópavogi

Hrafnista Nesvöllum, Reykjanesbæ

Hrafnista, Reykjavík 

Hraunbúðir hjúkrunar-og dvalarheimili, Vestmannaeyjum

Hulduhlíð hjúkrunar-og dvalarheimili, Eskifirði

Hvammur heimili aldraðra, Húsavík 

Höfði hjúkrunar-og dalarheimili, Akranesi

Ísafold hjúkrunarheimili og þjónustumiðstöð, Garðabæ

Jaðar hjúkrunar-og dvalarheimili, Ólafsvík

Kirkjuhvoll hjúkrunar-og dvalarheimili, Hvolsvelli

Klausturhólar hjúkrunarheimili, Kirkjubæjarklaustri

Kumbaravogur dvalar-og hjúkrunarheimili, Stokkseyri

Lundur hjúkrunar-og dvalarheimili, Hellu

Lögmannshlíð hjúkrunarheimili, Akureyri

Mörk hjúkrunarheimili, Reykjavík

Naust dvalarheimili, Þórshöfn

Roðasalir hjúkrunarheimili, Kópavogi

Seljahlíð heimili aldraðra, Reykjavík 

Silfurtún dvalarheimili, Búðardal 

Sjúkrahúsið Patreksfirði dvalardeild, Patreksfirði

Skjól hjúkrunarheimili, Reykjavík 

Skógarbær hjúkrunarheimili, Reykjavík

Sóltún hjúkrunarheimili, Reykjavík

Sólvangur hjúkrunarheimili, Hafnarfirði

Sólvellir dvalarheimili, Eyrarbakka

Sundabúð hjúkrunarheimili, Vopnafirði

Sunnuhlíð hjúkrunarheimili, Kópavogi 

Sæborg dvalarheimili, Skagaströnd 

Tjörn hjúkrunardeild, Þingeyri

Uppsalir dvalar-og hjúkrunarheimili, Fáskrúðsfirði