Hvað er heimahjúkrun?

 Markmið heimahjúkrunar er að veita einstaklingshæfða, markvissa, árangursríka og faglega hjúkrun, sem miðast við að gera þeim sem þjónustunnar njóta, kleift að búa heima, við sem eðlilegastar aðstæður þrátt fyrir heilsubrest eða öldrun.

 

Við heimahjúkrun starfa hjúkrunarfræðingar og sjúkraliðar eftir því hver þörfin er, í samvinnu við heimilslækna. Mikið samstarf er við félagsþjónustu og veitendur annarar stoðþjónustu.

 

Beiðni um heimahjúkrun getur komið frá hjúkrunarþeganum sjálfum, aðstandendum, sjúkrahúsum eða öðrum stofnunum. Eftir að óskað hefur verið eftir heimahjúkrun, kemur hjúkrunarfræðingur í vitjun, metur hjúkrunarþörf og skipuleggur þjónustuna í samvinnu við einstaklinginn, heimilislækni og aðstandendur.
 

Ákvörðun um að veita heimahjúkrun byggist á mati hjúkrunarfræðings, rökstuddu af 
ítarlegri upplýsingasöfnun.

 

 • Áhersla er lögð á að meta hvort og hvernig heimahjúkrun mun bæta/styðja við heilbrigði einstaklingsins og fjölskyldu hans.

 • Þörf fyrir hjálpartæki frá Tryggingastofnun, s.s. baðbretti, göngugrindur og fl. er metin og tækin útveguð.

 • Starfið felur í sér fjölbreytta umönnun, andlega og líkamlega, þar sem aðtoð er veitt við það sem einstaklingurinn getur ekki sjálfur. Þeirri færni sem einstaklingurinn hefur þegar heimahjúkrun hefur þjónustu við hann er viðhaldið, auk þess sem reynt er að bæta við hana.

 • Heimahjúkrun býður ekki upp á þjónustu sem felur í sér fasta viðveru eða yfirsetu, slíkt kemur frá félagsþjónustu sem er á vegum sveitarfélagsins.

 • Starfsfólk heimahjúkrunar metur hversu lengi skjólstæðingur þarfnast þjónustu þeirra.

 • Útskrift er ákveðin í samráði við einstaklinginn og aðra þá sem að málinu koma.

 • Lögð er áhersla á að þótt einstaklingurinn sé formlega útskrifaður, geti hann alltaf haft samband við heimahjúkrun, ef á þarf að halda.

 • Vinnutími hjúkrunarfræðinga er að öllu jöfnu dagvinna frá kl. 8 - 16 virka daga.

 • Kvöld og helgarþjónusta er í formi léttrar hjúkrunar sem veitt er af sjúkraliðum.

 • Sértæk þjónusta hjúkrunarfræðinga er alla jafna ekki í boði nema í undantekningatilfellum og þá í skemmri tíma, eins og í alvarlegum tímabundnum veikindum og við líknandi meðferð þegar skjólstæðingur óskar eftir að fá að deyja heima.

 • Heimahjúkrun er tímabundin þjónusta sem veitt er meðan þörf er á einstaklingshæfðri og faglegri hjúkrunarþjónustu.

 • Þegar meðferðarmarkmiðum er náð og heilsufarsleg vandamál hafa verið leyst eða komið í viðunandi horf er gert ráð fyrir að viðkomandi útskrifist.

 • Haft er samband við heimilislækni eða þann fagaðila sem óskaði eftir þjónustunni og gerð grein fyrir niðurstöðu meðferðar og útskrift.

 • Sent er skriflegt mat á útskrift til beiðanda þjónustunnar.

 • Heimahjúkrun er skjólstæðingum að kostnaðarlausu og eiga allir aldurshópar jafnan rétt til hennar.

 • Steinunn Birna Svavarsdóttir, hjúkrunarfræðingur á heilsugæslustöð Selfoss tók saman

“Öruggasta leiðin til að fá að lifa lífinu eins og við kjósum, er að viðurkenna rétt annarra til þess sama.” 

- Aksel Sandemose